Opleidingsprogramma

Een leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Een coach die ze daarbij helpt biedt uitkomst.

Bij LeefstijlCoach Academy kun je een eenjarige post-HBO opleiding volgen, waarin je je ontwikkelt tot gecertificeerd leefstijlcoach.

Wat komt er aan bod?

In de opleiding komen vier belangrijke modules aan bod:

 1. Leefstijl : Wat is een gezonde leefstijl? En hoe ver staan we daar in de praktijk nog van af? In de opleiding staan de BRAVO-gedragingen centraal: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Omgaan met stress/ontspanning.
 1. Jij als coach: Effectief kunnen coachen is een basisvaardigheid voor de leefstijlcoach. Tijdens de opleiding ontwikkel je jezelf tot coach.
 1. Gedragsverandering: Als leefstijlcoach maak je gebruik van de theorieën en inzichten die er zijn vanuit de psychologie over gedragsverandering. De opleiding leert je deze inzichten op een praktische manier toe te passen.
 1. Jouw praktijk: Veel leefstijlcoaches hebben hun eigen praktijk. Op wie wil jij je vooral richten? Hoe communiceer je met potentiële cliënten? Ook als je leefstijlcoaching binnen een organisatie of bedrijf gaat uitvoeren is het belangrijk om na te denken hoe je dit gaat vormgeven. In de opleiding is daarom aandacht voor hoe je na de opleiding aan het werk gaat als leefstijlcoach.

De modules laten we in het lesprogramma niet een voor een aan bod komen, maar wisselen we met elkaar af. Zo kun je wat je over de ene  module leert, direct toepassen bij een andere module. Je gebruikt de kennis over effectieve gedragsveranderingstechnieken bijvoorbeeld in de lesdagen over coaching.

Hoe ziet het lesprogramma er uit?

Op zestien dagen verspreid over het jaar heb je les, van 9.30 tot 16.30 uur. Daarnaast heb je twee ochtenden een toets. Tussendoor bereid je de lesdagen thuis voor en werk je aan opdrachten. Ook begeleid je een cliënt bij het afvallen en breng je het geleerde zo meteen in praktijk. Tijdens de lesdagen heb je twee keer intervisie, bijeenkomsten waarin je je kennis en ervaringen kunt delen met je mede-deelnemers. Na de opleiding kun je deze intervisiebijeenkomsten desgewenst voortzetten. Onze ervaring is dat het heel prettig is te sparren met vakgenoten.

Wat komt er per module allemaal aan bod?

In de lesdagen leer je veel en ga je ook meteen aan de slag om het geleerde in praktijk te brengen. Wat er precies aan bod komt? Je leest het hier.

Verspreid over zes en een halve lesdag gaan we in op de verschillende kenmerken van een gezonde leefstijl:

 • Eén dag besteden we aan de BRAVO-gedragingen en hun relatie met ziekte en gezondheid. Ook leer je over het concept positieve gezondheid.
 • Twee dagen staan we stil bij voeding. Onderwerpen die aan bod komen zijn: macro- en micronutriënten, antropometrische meetmethoden, cholesterol, bloedglucose en hormonale veranderingen. Ook leer je voedingspatronen analyseren en hierover te adviseren. En feiten en fabels over voeding en afvallen passeren de revue.
 • Stress, slapen, ontspanning en vitaliteit komen aan bod gedurende twee lesdagen. Wanneer spreek je van stress-gerelateerde klachten, welke modellen zijn er over stress, hoe zit het met de hartslag en bloeddruk? Wat is een gezond slaappatroon? Interventies komen aan bod en we kijken wat vitaliteit betekent en hoe je het kunt meten. Ten slotte besteden we aandacht aan work-life balance en timemanagement.
 • Een dag leer je meer over bewegen: welke methodes zijn er om bewegen te meten en hoe maak je een beweegplan?
 • Tot slot gaan we een halve dag in op interventies voor het stoppen met roken.

Het leren werken als coach is feitelijk verdeeld over twee modules: de module Jij als coach en de module Gedragsverandering. Je coacht je cliënt bij het veranderen van zijn gedrag, en je doet dit op basis van evidence-based gedragsveranderingstechnieken. In de module Jij als coach staat de gespreksvoering centraal. Gedurende vier dagen staan we stil bij de relatie tussen coach en cliënt en verschillende coachingstechnieken:

 • Tijdens de eerste coachingslesdag gaan we in op motivational interviewing, technieken om de cliënt te motiveren tot gedragsverandering.
 • Wat is belangrijk in de relatie tussen coach en cliënt? Tijdens de tweede dag van deze module introduceren we het coachingsmodel dat we in de opleiding gebruiken. Je oefent met de eerste fasen van het model: het sluiten van een contract, het onderzoeken van het probleem en het formuleren van doelen voor de coaching.
 • Op dag drie komen de volgende fasen van het coachingsmodel aan bod: het opstellen van een begeleidingsplan, het monitoren van de voortgang en het toewerken naar afronding van de coaching. Iedere coach krijgt te maken met weerstand. Waar komt weerstand vandaan en hoe ga je er als coach mee om?
 • Op de vierde dag richten we ons op groepen. Waar moet je op letten en hoe begeleid je groepsprocessen?

We helpen je in drie en een halve dag om jouw handelen als coach te onderbouwen met bewezen gedragsveranderingstechnieken. Je vertrekt vanuit de theorie en leert deze toe te passen bij jouw coaching in de dagelijkse praktijk.

 • Hoe zet je een positieve leefstijlverandering in? Motivatie en drijfveren staan deze lesdag centraal. Ook behandelen we theorie over het stellen van doelen.
 • Op de tweede dag komen zelfmanagement en zelfcontroletechnieken aan de orde: Een positieve intentie wordt niet automatisch omgezet in gedrag. Welke technieken zijn er om de kans op gedragsverandering te vergroten? En wat doe je in het geval van een obesogene omgeving, die mensen stimuleert om veel te eten en weinig te bewegen? Hoe kunnen nudgingtechnieken helpen om dit ongezonde gewoontegedrag te doorbreken en gezond gedrag gemakkelijk en aantrekkelijk te maken?
 • Ook richten we ons een halve lesdag op doelgroepen die wat extra aandacht nodig hebben. Sommige cliënten hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen en toe te passen. Hoe help je ze?
 • Ten slotte besteden we een lesdag aan terugval. Bij iedere gedragsverandering horen momenten van terugval. Hoe voorkom je deze zo veel mogelijk en hoe leer je jouw cliënten ermee om te gaan?

Gedurende de opleiding werk je aan je plannen voor de toekomst als leefstijlcoach en schrijf je jouw praktijkplan. We besteden hieraan drie lessen van ongeveer twee uur en daarnaast een hele lesdag. Aan het eind van de opleiding presenteer je jouw praktijkplan aan de anderen.

 • Als eerste gaan we het werkveld van de leefstijlcoach bekijken. Met wie heb je te maken?
 • In de tweede les gaan we het hebben over jou als ondernemer. Welke ondernemerskwaliteiten heb je? Je maakt onder andere een SWOT-analyse.
 • Lesdag drie gaat over jouw missie, visie, doelgroep en communicatie en marketing. Wie wil je bereiken en waarom? Welke communicatiekanalen gebruik je en wat doe je met social media?
 • De vierde les behandelt financiële zaken: hoe maak je een offerte en hoe bereken je een faire prijs voor je diensten?