Jij als Coach

Effectief kunnen coachen is een basisvaardigheid voor de leefstijlcoach! In deze module ontwikkel je jezelf tot coach. Hoe help je een cliënt succesvol bij het veranderen van leefstijl en wat doe je als het proces stagneert? Naast individuele coaching gaan we ook in op groepscoaching en motivational interviewing als coachingstechniek.

Tijdens de opleiding ga je een cliënt coachen aan de hand van een gestructureerde methodiek en word je hierbij begeleid.

Module Jij als coach

Het leren werken als coach is feitelijk verdeeld over twee modules: de module Jij als coach en de module Gedragsverandering. Je coacht je cliënt bij het veranderen van zijn gedrag, op basis van evidence-based gedragsveranderingstechnieken. In deze module staat de gespreksvoering centraal. De module omvat 4 lesdagen van het opleidingsprogramma. In aanvulling daarop zijn er nog twee intervisiebijeenkomsten waarin je met elkaar reflecteert op het coachproces met je proefcliënt.

  1. Tijdens de eerste coachingslesdag gaan we in op motivational interviewing, technieken om de cliënt te motiveren tot gedragsverandering.
  2. Wat is belangrijk in de relatie tussen coach en cliënt? Tijdens de tweede dag van deze module introduceren we het coachingsmodel dat we in de opleiding gebruiken. Je oefent met de eerste fasen van het model: het sluiten van een contract, het onderzoeken van het probleem en het formuleren van doelen voor de coaching.
  3. Op dag drie komen de volgende fasen van het coachingsmodel aan bod: het opstellen van een begeleidingsplan, het monitoren van de voortgang en het toewerken naar afronding van de coaching. Iedere coach krijgt te maken met weerstand. Waar komt weerstand vandaan en hoe ga je er als coach mee om?
  4. Op de vierde dag richten we ons op groepen. Waar moet je op letten en hoe begeleid je (GLI) groepsprocessen?