Gedragsverandering

Gedragsverandering is moeilijk, maar niet onmogelijk. Als leefstijlcoach maak je gebruik van de theorieën en inzichten die er zijn vanuit de psychologie over gedragsverandering. Tijdens de module leer je deze inzichten op een praktische manier toe te passen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het verklaren van gedrag, automatisch of gewoontegedrag doorbreken en omgaan met terugval. Je leert interventie-methoden die theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd zijn, zodat je straks een evidence-based gereedschapskist tot je beschikking hebt.

Module Gedragsverandering

In de module Gedragsverandering onderbouw je jouw handelen als coach met evidence-based gedragsveranderingstechnieken. Je vertrekt vanuit de theorie en leert deze op praktische wijze toe te passen bij jouw coaching in de dagelijkse praktijk. De module beslaat 3,5 lesdagen van het opleidingsprogramma.

  1. Hoe zet je een positieve leefstijlverandering in? Motivatie en drijfveren van gedrag staan centraal tijdens deze lesdag. Ook komt de theorie over het stellen van doelen aan bod.
  2. Een positieve intentie wordt niet automatisch omgezet in gedrag. Welke technieken zijn er om de kans dat het wel gebeurt groter te maken? Zelfmanagement en zelfcontrole-technieken komen aan de orde. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol bij gedragsverandering. Nudging-technieken helpen om gezond gedrag gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Daarom besteden we aandacht aan de obesogene omgeving en nudging als techniek voor gedragsverandering.
  3. We zoomen een halve lesdag in op doelgroepen die wat extra aandacht nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten met weinig gezondheidsvaardigheden.
  4. Ten slotte besteden we in deze lesdag aandacht aan terugval. Bij iedere gedragsverandering horen momenten van terugval. Hoe voorkom je deze zo veel mogelijk? Hoe leer je jouw cliënten om te gaan met deze momenten van terugval?