mei 2, 2017

Jij als Coach

Effectief kunnen coachen is een basisvaardigheid voor de leefstijlcoach! In deze module ontwikkel je jezelf tot coach. Hoe help je een cliënt succesvol bij het veranderen van leefstijl en wat doe je als het proces stagneert? Naast individuele coaching gaan we ook in op groepscoaching en motivational interviewing als coachingstechniek.

Tijdens de opleiding ga je een cliënt coachen aan de hand van een gestructureerde methodiek en word je hierbij begeleid.

Module Jij als coach

Het leren werken als coach is feitelijk verdeeld over twee modules: de module Jij als coach en de module Gedragsverandering. Je coacht je cliënt bij het veranderen van zijn gedrag, op basis van evidence-based gedragsveranderingstechnieken. In de module Jij als coach staat de gespreksvoering centraal. De module omvat 4 lesdagen van het opleidingsprogramma.

  1. Wat is belangrijk in de relatie tussen coach en cliënt? Het coachingsmodel dat we gebruiken wordt geïntroduceerd. Je oefent met de eerste fasen van het model. Dit zijn de contractfase, de onderzoeksfase en het formuleren van doelen van de coaching.
  2. De volgende fasen van het coachingsmodel komen aan bod. Dit zijn het opstellen van een begeleidingsplan, het monitoren van de voortgang en het toewerken naar afronding van de coaching. Iedere coach krijgt te maken met weerstand. Waar komt weerstand vandaan en hoe ga je er als coach mee om?
  3. Tijdens deze lesdag gaat het over coachingstechnieken die binnen motivational interviewing gebruikt worden.
  4. Hoewel motivational interviewing vooral ontwikkeld is voor één op één situaties, zijn een aantal technieken ook goed te gebruiken in groepscoaching. Hier bouwen we op voort tijdens deze dag waarin groepscoaching centraal staat. Waar moet je op letten en hoe begeleid je groepsprocessen?
Lees hier het volledige opleidingsprogramma.