Modules

Jouw praktijk

Gedurende de opleiding werk je aan je plannen voor de toekomst als leefstijlcoach en schrijf je jouw praktijkplan. We besteden hieraan drie lessen van ongeveer twee uur en daarnaast een…

Gedragsverandering

Gedragsverandering is moeilijk, maar niet onmogelijk. Als leefstijlcoach maak je gebruik van de theorieën en inzichten die er zijn vanuit de psychologie over gedragsverandering.

Jij als Coach

Effectief kunnen coachen is een basisvaardigheid voor de leefstijlcoach! In deze module ontwikkel je jezelf tot coach. Hoe help je een cliënt succesvol bij het veranderen van leefstijl.

Leefstijl

Wat is eigenlijk een gezonde leefstijl? En hoe ver staan we daar in de praktijk nog van af? In deze module kijken we naar de BRAVO-gedragingen (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding…