mei 26, 2022

NRTO

Het verkrijgen van het NRTO keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze opleiding en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen.

De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, daarom zijn leden van de NRTO in het bezit van het NRTO-keurmerk.

Een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. 2Moons onderschrijft de Gedragscode van de NRTO en de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

ntro Leefstijlcoach Academy

De opname van onze opleidingen in het Instellingenregister Beroepsonderwijs van het CRKBO is het resultaat van een kwalitatieve audit. Bij door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland uitgevoerde audit is vastgesteld dat de LeefstijlCoach Academy (onderdeel van Brickhouse Academy) aan alle eisen van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs voldoet. 

Bij de audit is getoetst aan de vereiste aspecten: organisatie, voorlichting, contract, betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling.

Door de vrijstelling van de omzetbelasting (artikel 132 van de Europese BTW-richtlijn) kunnen we het studiegeld laag houden. 

crkbo Leefstijlcoach

In 2020 heeft het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) onze opleiding erkend als scholingsinstituut voor werkzoekenden.

Om te weten of u voor een vergoeding door het UWV  in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw contactpersoon bij  het UWV