Proefschrift: De barrière-methode

Proefschrift: De barrière-methode

Onlangs is Adrie Bouma bij de Universiteit Groningen gepromoveerd op de ‘Barrière-methode’. Deze methode is in te zetten bij leefstijlcoaching, om bewegen te stimuleren. Kort gezegd bestaat de methode uit twee stappen. In de eerste stap worden  barrière-overtuigingen opgespoord. Welke gedachten heeft iemand die hem of haar belemmeren om meer te bewegen? Waarom denkt iemand zijn doel ten aanzien van bewegen niet te halen?

In het onderzoek zijn 10 categorieën van barrières onderzocht. De belangrijkste bleken te zijn:

  1. Een negatief gevoel over het nieuwe gedrag, in dit geval gaan bewegen. Mensen duren bijvoorbeeld niet naar de sportschool, ze vinden het saai of denken dat mensen de hele tijd naar hen kijken.
  2. Mensen vinden de investering te groot. Het kost te veel tijd, moeite, energie.
  3. Het heeft geen prioriteit. Andere, concurrerend gedrag wint het van bewegen. Mensen willen bijvoorbeeld liever iets anders doen in hun vrije tijd.

De tweede stap bestaat uit counseling, gericht op de geïdentificeerde barrières. Er zijn daarbij 4 manieren om met de barrières om te gaan.

  1. Oplossingen en strategieën zoeken zodat het doel toch bereikt kan worden. Het doel wordt niet veranderd, maar er wordt een extra inspanning geleverd om het doel te bereiken. Wanneer iemand te weinig tijd heeft, kan hij extra hulp inschakelen, zodat hij toch toekomt aan het bewegen.
  2. Doelen veranderen.  Je maakt het doel kleiner waardoor de benodigde investering kleiner is en het wel haalbaar is.
  3. Gedachten over barrières herzien. Klopt de gedachte over de barrière wel? Je denkt bijvoorbeeld dat ieder pijntje dat je voelt na het sporten schadelijk is en dat je rust moet nemen. Je kunt vervolgens gaan onderzoeken of dat werkelijk ook zo is.
  4. Acceptatie van de barrières. In plaats van je tegen te laten houden door gedachten over barrières, accepteer je deze. Meer gaan bewegen kost nu eenmaal tijd en energie. Die gedachte kun je accepteren en vervolgens loslaten.

Wil je meer weten over de barrière-methode? Lees dan het proefschrift (link) van Adrie Bouma.

Gerelateerde artikelen