april 27, 2017

Nieuws

We willen allemaal gezond eten. Toch lijkt dat een enorme uitdaging te zijn! Vijf wetenschappers vertellen jou waar onze problemen én oplossingen liggen.

Upcoming college op 30 april a.s bij de Universiteit van Nederland.

Onderwerpen

 • Waarom vliegen de kilo’s er na een dieet weer net zo makkelijk aan? door Prof.dr Ingrid Steenhuis VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
 • Hoe kan de Hongerwinter je dik maken? door DR. Bas Heimans – UNIVERSITEIT LEIDEN & LUMC.
 • Hoe kun je te dik en toch ondervoed zijn? door DR. ir Saskia Osendarp – UNIVERSITEIT WAGENINGEN
 • Waarom vinden mensen met anorexia zichzelf te dik? door DR. Anouk Keizer – UNIVERSITEIT UTRECHT
 • Hoe leidt een verstopte neus tot eetproblemen? door DR. Sanne Boesveldt – UNIVERSITEIT WAGENINGEN 

Bijwonen? 

Eten Een nieuw Brits voedingsadvies gebruikt de hand om te bepalen hoe groot een portie moet zijn. Handig of onverstandig?

Vroeger at je vla uit een dessertschaaltje, tegenwoordig gebruiken veel mensen soepkommen voor hun toetje. In zo’n soepkom doe je meer en dat eet je dan ook op. Zakken chips zijn groter dan vroeger, ijsjes, de pizza bij de pizzeria, zelfs gerechten in kookboeken. Lees het artikel bij NRC

Hangen uw goede voornemens al aan de wilgen?

Posted on januari 9, 2019

Category: nieuws

Een gedragsverandering is de eerste dagen vaak goed te doen, maar na een tijdje steken oude patronen de kop op. Hoe wen je nieuwe gewoontes aan?

Houdt u het nog een beetje vol zonder drank, vlees of sigaretten? De eerste week van het nieuwe jaar wil het meestal wel lukken, maar in de tweede week komen de verleidingen. Dan ruikt u de geur van een mals kippetje rond etenstijd of een vervlogen sigaret als u over straat wandelt. Dan ziet u op de nieuwjaarsborrel collega’s nonchalant een wijntje drinken en snakt u ernaar. Lees meer

Link naar het artikel

Link naar boek Positieve Leefstijlverandering

 

locatie brickhouse acdemy

Nieuwe locatie Brickhouse Academy

Posted on januari 1, 2019

Category: nieuws

Vanaf maart gaat onze nieuwe locatie in Naarden open. Wij hebben er zin in! 

locatie brickhouse acdemy

Op kosten van de zorgverzekeraar en met subsidie van het Rijk serieus het gevecht aangaan met uw overgewicht: vanaf 1 januari kan het. Duur van het programma: 2 jaar. De leefstijlcoach helpt u erdoorheen

Lees hier het volledige artikel

 

Proefschrift: De barrière-methode

Posted on december 3, 2018

Category: nieuws

Proefschrift: De barrière-methode

Onlangs is Adrie Bouma bij de Universiteit Groningen gepromoveerd op de ‘Barrière-methode’. Deze methode is in te zetten bij leefstijlcoaching, om bewegen te stimuleren. Kort gezegd bestaat de methode uit twee stappen. In de eerste stap worden  barrière-overtuigingen opgespoord. Welke gedachten heeft iemand die hem of haar belemmeren om meer te bewegen? Waarom denkt iemand zijn doel ten aanzien van bewegen niet te halen?

In het onderzoek zijn 10 categorieën van barrières onderzocht. De belangrijkste bleken te zijn:

 1. Een negatief gevoel over het nieuwe gedrag, in dit geval gaan bewegen. Mensen duren bijvoorbeeld niet naar de sportschool, ze vinden het saai of denken dat mensen de hele tijd naar hen kijken.
 2. Mensen vinden de investering te groot. Het kost te veel tijd, moeite, energie.
 3. Het heeft geen prioriteit. Andere, concurrerend gedrag wint het van bewegen. Mensen willen bijvoorbeeld liever iets anders doen in hun vrije tijd.

De tweede stap bestaat uit counseling, gericht op de geïdentificeerde barrières. Er zijn daarbij 4 manieren om met de barrières om te gaan.

 1. Oplossingen en strategieën zoeken zodat het doel toch bereikt kan worden. Het doel wordt niet veranderd, maar er wordt een extra inspanning geleverd om het doel te bereiken. Wanneer iemand te weinig tijd heeft, kan hij extra hulp inschakelen, zodat hij toch toekomt aan het bewegen.
 2. Doelen veranderen.  Je maakt het doel kleiner waardoor de benodigde investering kleiner is en het wel haalbaar is.
 3. Gedachten over barrières herzien. Klopt de gedachte over de barrière wel? Je denkt bijvoorbeeld dat ieder pijntje dat je voelt na het sporten schadelijk is en dat je rust moet nemen. Je kunt vervolgens gaan onderzoeken of dat werkelijk ook zo is.
 4. Acceptatie van de barrières. In plaats van je tegen te laten houden door gedachten over barrières, accepteer je deze. Meer gaan bewegen kost nu eenmaal tijd en energie. Die gedachte kun je accepteren en vervolgens loslaten.

 Wil je meer weten over de barrière-methode? Lees dan het proefschrift (link) van Adrie Bouma.

traplopen leefstijlcoach academy

Onderzoek naar effectiviteit Leefstijlcoaching

Posted on oktober 21, 2018

Category: nieuws
1 november promoveert Celeste van Rinsum bij de universiteit Maastricht op haar onderzoek naar de effectiviteit van leefstijlcoaching. Haar proefschrift kun je hier (link) lezen. De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek:
 • De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) CooL heeft de potentie om volwassen deelnemers te begeleiden naar een duurzame gedragsverandering.
 • Positieve resultaten werden gevonden op autonomie, motivaties, gepercipieerde barrières, leefstijlgedrag, kwaliteit van leven en gewicht.
 • Leefstijlcoaches kunnen een belangrijke, verbindende rol spelen bij het probleem van overgewicht.
 • Leefstijlcoaches moeten nog flink aan de weg timmeren door middel van netwerken, het creëren van draagvlak en ondernemerschap.
 • Belangrijke kennis, competenties en kenmerken van de leefstijlcoach zijn:
  • Empathie voor de cliënt
  • Een coaching stijl die autonomie bevordert
  • Kennis van gezondheidsricico’s
  • Gemakkelijk toegankelijk
  • Niet bevooroordeeld
  • Professioneel kunnen communiceren met stakeholders en verwijzers in het netwerk.
FIT leefstijlcoach academy

FIT: Functional Imagery Training

Posted on september 30, 2018

Category: nieuws

Functional Imagery Training

De zoektocht naar effectieve gedragsveranderingstechnieken gaat door. Recent is er door onderzoekers van de University van Plymouth, Engeland, onderzoek gepubliceerd naar de techniek ‘Functional Imagery Training’. Wat is het en wat kun je ermee?

Wat is het?

Functional Imagery Training is een techniek om de motivatie van iemand te versterken. Daarbij roep je bepaalde beelden bij iemand op. Daarbij gaat het om het in gedachten nemen en voorstellen van een situatie. Het beeld wordt zo levendig mogelijk voorgesteld, inclusief bijbehorende gevoelens, wat je hoort, ziet, ruikt en voelt. Je kunt doelen/een gewenste situatie visualiseren, maar ook het maken van plannen of het omgaan met moeilijke situaties. Voordeel is dat het meer bij emoties aansluit, in plaats van alleen het maken van rationele overwegingen.

Hoe is het onderzocht?

De techniek van Functional Imagery Training is uitgetest in een onderzoek met 141 mensen met overgewicht. De ene helft kreeg een interventie die gebaseerd was op motiverende gespreksvoering. De andere groep kreeg een interventie die ook motiverende gespreksvoering als vertrekpunt had, maar die uitgebreid werd met een Functional Imagery Training.

Beide groepen kregen even veel interventie-tijd en bij beide groepen werd de interventie op dezelfde manier gedaan. Eerst een face-to-face sessie van een uur, daarna een telefonische sessie van 45 minuten, en vervolgens tweewekelijkse booster-telefoongesprekken van een kwartier, die na drie maanden werden afgebouwd tot één per maand.

Gewichtsverlies en buikomtrek zijn vooraf, na zes en na twaalf maanden gemeten. Ook is het belangrijk om te weten dat beide groepen naast deze interventie géén leefstijladvies kregen of bijvoorbeeld tips over wat wel en niet te eten.

Wat zijn de resultaten?

De groep die ook Functional Imagery Training kreeg viel meer af. De Functional Imagery Training groep verloor gemiddeld zeseneenhalve kilo, gemeten na 12 maanden. Hun buikomtrek slonk met ruim negen centimeter, in vergelijking met tweeeneenhalve centimeter in groep die alleen motiverende gesprekken kreeg.

Wat is de conclusie?

Functional Imagery Training lijkt een goede manier te zijn om de motivatie te versterken en kan goed gebruikt worden als onderdeel van een interventie voor mensen met overgewicht.

Meer weten?

Op de volgende website staat uitleg over Functional Imagery Training. Ook staan er filmpjes met voorbeelden van interventies. Je vindt er praktische tips hoe je dit kunt toepassen in je dagelijkse praktijk, ook als je minder tijd hebt dan in de originele FIT-interventie.

Blogs.plymouth.ac.uk/functionalimagerytraining
Bron:
Solbrig L, Whalley B, Kavanagh DJ, May J, Parkin T, Jones R, Andrade J. Functional imagery training versus motivational interviewing for weight loss: a randomised controlled trial of brief individual interventions for overweight and obesity. International Journal of Obesity, 2018.
 
Wie zijn wij?
bewegen leefstijlcoach academy

Erkende GLI in de basisverzekering

Posted on september 26, 2018

Category: nieuws

De programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur zijn door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.

Link naar Loketgezondleven.nl voor meer informatie.

Bron: Loketgezondleven

 

Overgewicht in M

Posted on september 19, 2018

Category: nieuws

Interessant item in het televisieprogramma M over overgewicht. De gecombineerde leefstijlinterventie komt ook aan bod.

Zie link