FIT: Functional Imagery Training

Functional Imagery Training

De zoektocht naar effectieve gedragsveranderingstechnieken gaat door. Recent is er door onderzoekers van de University van Plymouth, Engeland, onderzoek gepubliceerd naar de techniek ‘Functional Imagery Training’. Wat is het en wat kun je ermee?

Wat is het?

Functional Imagery Training is een techniek om de motivatie van iemand te versterken. Daarbij roep je bepaalde beelden bij iemand op. Daarbij gaat het om het in gedachten nemen en voorstellen van een situatie. Het beeld wordt zo levendig mogelijk voorgesteld, inclusief bijbehorende gevoelens, wat je hoort, ziet, ruikt en voelt. Je kunt doelen/een gewenste situatie visualiseren, maar ook het maken van plannen of het omgaan met moeilijke situaties. Voordeel is dat het meer bij emoties aansluit, in plaats van alleen het maken van rationele overwegingen.

Hoe is het onderzocht?

De techniek van Functional Imagery Training is uitgetest in een onderzoek met 141 mensen met overgewicht. De ene helft kreeg een interventie die gebaseerd was op motiverende gespreksvoering. De andere groep kreeg een interventie die ook motiverende gespreksvoering als vertrekpunt had, maar die uitgebreid werd met een Functional Imagery Training.

Beide groepen kregen even veel interventie-tijd en bij beide groepen werd de interventie op dezelfde manier gedaan. Eerst een face-to-face sessie van een uur, daarna een telefonische sessie van 45 minuten, en vervolgens tweewekelijkse booster-telefoongesprekken van een kwartier, die na drie maanden werden afgebouwd tot één per maand.

Gewichtsverlies en buikomtrek zijn vooraf, na zes en na twaalf maanden gemeten. Ook is het belangrijk om te weten dat beide groepen naast deze interventie géén leefstijladvies kregen of bijvoorbeeld tips over wat wel en niet te eten.

Wat zijn de resultaten?

De groep die ook Functional Imagery Training kreeg viel meer af. De Functional Imagery Training groep verloor gemiddeld zeseneenhalve kilo, gemeten na 12 maanden. Hun buikomtrek slonk met ruim negen centimeter, in vergelijking met tweeeneenhalve centimeter in groep die alleen motiverende gesprekken kreeg.

Wat is de conclusie?

Functional Imagery Training lijkt een goede manier te zijn om de motivatie te versterken en kan goed gebruikt worden als onderdeel van een interventie voor mensen met overgewicht.

Interesse in opleiding en scholing over leefstijl, gedragsverandering en coaching?

Zie ook onze tools:

Lees onze andere blogs

Bronnen

Solbrig L, Whalley B, Kavanagh DJ, May J, Parkin T, Jones R, Andrade J. Functional imagery training versus motivational interviewing for weight loss: a randomised controlled trial of brief individual interventions for overweight and obesity. International Journal of Obesity, 2018.

https://www.plymouth.ac.uk/research/psychology/applied-psychology/functional-imagery-training

Gerelateerde artikelen