Brickhouse Academy trainingen voor (zorg) Professionals

 

Brickhouse Academy is in 2013 opgericht door Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom. Onze missie is het vertalen van wetenschap over leefstijl en gedragsverandering naar de praktijk. Dit doen we door:

 • Het schrijven van boeken over leefstijl en gedrag
 • Het ontwikkelen van tools zoals coachkaarten en een Waaier gedragsverandering
 • Het geven van nascholingen aan zorgprofessionals zoals diëtisten, verpleegkundigen en leefstijlcoaches
 • Het geven van de basisopleiding tot geaccrediteerd leefstijlcoach

Brickhouse Academy heeft de ontwikkeling van tools en het uitgeven van boeken ondergebracht in het label Lanseloet Uitgeverij. De basisopleiding leefstijlcoach vindt plaats onder het label LeefstijlCoach Academy (leefstijlcoachacademy.nl).

Wil je inschrijven voor een training. Ga naar www.brickhouseacademy.nl 

Trainingen

WORKSHOP LEEFSTIJLCANVAS

Deze workshop is ontworpen om gezondheids- en zorgprofessionals te introduceren in wat er nodig is om mensen effectief te begeleiden bij een leefstijl- en dus gedragsverandering. Het LeefstijlCanvas is een handige tool om te begrijpen welke puzzelstukjes in elkaar moeten vallen voor een succesvolle, blijvende leefstijlaanpassing.

De workshop zal zich richten op het verkennen van de verschillende aspecten van gedragsverandering, de introductie van het LeefstijlCanvas als een gestructureerd raamwerk, en praktische tools om met dit instrument te kunnen werken.

Onderdelen van de workshop:

 1. TIEN REDENEN WAAROM LEEFSTIJL- EN GEDRAGSVERANDERING MOEILIJK IS:

Inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag.

 • Onrealistische optimisme
 • Motivatieproblemen
 • Gebrek aan duidelijke doelen
 • Hardnekkige gewoontes
 • Lage eigen effectiviteit
 • Gebrek aan vaardigheden
 • Tijdsbeperkingen en praktische obstakels
 • Saboterende sociale omgeving
 • Verleidingen
 • Terugval
 1. INTRODUCTIE VAN HET LEEFSTIJLCANVAS:

 • Uitleg over de vijf puzzelstukken: Ik weet het, Ik wil het, Ik maak een plan, Ik doe het, Ik blijf het doen.
 • Verkenning van de betekenis en het belang van elk onderdeel.
 1. EERSTE TOEPASSING EN HANDIGE TOOLS

 • Praktische oefeningen om het LeefstijlCanvas toe te passen.
 • Bespreking van voorbeelden uit de praktijk.
 • Demonstratie van handige tools en hulpmiddelen voor effectief gebruik van het canvas.
 • Q&A-sessie en ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

1-DAAGSE TRAINING ‘IK GA HET GEWOON DOEN!’

De 1-daagse training “Ik ga het gewoon doen” richt zich op gezondheids- en zorgprofessionals die effectiever willen worden in het begeleiden van mensen bij leefstijl- en gedragsverandering. De training behandelt verschillende aspecten van gedragsverandering en biedt evidence-based tools die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Hier zijn de belangrijkste onderdelen van de training:

TIEN REDENEN WAAROM LEEFSTIJL- EN GEDRAGSVERANDERING MOEILIJK IS:

De training begint met inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag. Dit omvat onderwerpen zoals onrealistisch optimisme, motivatieproblemen, gebrek aan duidelijke doelen, hardnekkige gewoontes, lage eigen effectiviteit, gebrek aan vaardigheden, tijdsbeperkingen en praktische obstakels, een saboterende sociale omgeving, verleidingen, en terugval. Het begrijpen van deze factoren is essentieel om effectieve begeleiding te bieden bij leefstijl- en gedragsverandering.

INTRODUCTIE VAN HET LEEFSTIJLCANVAS:

De training introduceert het concept van het LeefstijlCanvas, dat bestaat uit vijf puzzelstukken: Ik weet het, Ik wil het, Ik maak een plan, Ik doe het, en Ik blijf het doen. Deze onderdelen vertegenwoordigen verschillende aspecten van gedragsverandering en worden besproken in de training.

TOEPASSING EN HANDIGE TOOLS PER ONDERDEEL:

Voor elk puzzelstuk van het LeefstijlCanvas worden evidence-based methoden gepresenteerd om leefstijl- en gedragsverandering te stimuleren. Dit omvat theoretische uitleg en praktische toepassingen om gezonde gewoonten te ontwikkelen en te behouden. De training voorziet de deelnemers van concrete tools die direct na de training in de praktijk kunnen worden ingezet.

Tijdens de training is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en vragen. We kijken hoe jij in jouw rol (elementen van) leefstijlbegeleiding het beste in kunt zetten.

De training wordt geleid door Ingrid Steenhuis, auteur van het boek “Ik ga het gewoon doen; Waarom leefstijl- en gedragsverandering moeilijk is en hoe het wél kan”.

VERPLEEGKUNDIG COACH GEDRAG EN LEEFSTIJL

Ben jij verpleegkundige, verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner? Dan weet je dat een ongezonde leefstijl van de patiënt een rol kan spelen bij zijn of haar medische situatie. Jouw leefstijladviezen zullen misschien bij de ene patiënt tot positieve resultaten hebben geleid, maar bij andere patiënten nog niet. Houd dit onderwerp jou bezig? Intrigeert leefstijl jou? En wil je de patiënt nóg beter kunnen helpen op dit gebied? Dan is deze flexibele (blended learning) training iets voor jou.

Leefstijl in de zorg wordt steeds belangrijker. Binnen de zorgverlening verschuift de focus van uitsluitend ziekte en zorg naar preventie, aanpassen, functioneren, eigen regie en zelfmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de rol van leefstijl bij de behandeling van diabetes. Maar leefstijl speelt bijvoorbeeld ook een rol bij hart- en vaatziekten, longziekten, kanker en chronische pijnbestrijding.

Een gezonde leefstijlaanpassing kan heel wat opleveren voor je patiënt. Coaching op leefstijl en gedrag brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Misschien vind je het moeilijk om leefstijl bespreekbaar te maken en wil je vooral aansluiten op de wensen en behoeften van de patiënt. Of misschien vind je je eigen leefstijl niet perfect en vind je het daarom niet gepast om over de leefstijl van de patiënt te beginnen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook verpleegkundigen die aangeven dat ze kennis en vaardigheden missen om adequaat met de leefstijl van hun patiënten aan de slag te gaan.

Deze training helpt je om patiënten beter te coachen en te begeleiden naar een gezondere leefstijl, meer therapietrouw of naar een beter zelfmanagement van hun ziekte. Dit vanuit een positieve benadering. Tijdens de training leer je over de psychologie achter leefstijlverandering. Je krijgt les over evidence-based gedragsveranderingstechnieken en leert hoe je deze op een praktische manier inzet tijdens je begeleiding.

Daarmee wordt je één van de verpleegkundige voorlopers in de zorg die door middel van leefstijl en gedragsverandering de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Als patiënten gezonder en vitaler worden, kunnen zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden. Leefstijlinterventies kunnen effectief ingezet worden ter voorkoming of behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten.

TERUGVAL EN VERLEIDING

Hoe voorkom je dat mensen die je begeleidt terugvallen in hun oude gedrag, en hoe ga je om met een (tijdelijke) terugval? Een gedragsverandering zonder momenten van terugval bestaat niet. Terugval hoort erbij. Je kunt wel leren hoe je er zo goed mogelijk mee om gaat.

Tijdens deze 1-daagse training Terugval en Verleiding duiken we in de theorie en praktijk van terugval en kijken we wat jij kan doen om samen met je cliënt/patiënt de terugval te voorkomen of zo klein mogelijk te houden.

TERUGVAL – SMR

Hoe voorkom je dat mensen die je begeleidt bij het stoppen met roken terugvallen in hun oude gedrag, en hoe ga je om met een (tijdelijke) terugval? Een gedragsverandering zonder momenten van terugval bestaat niet. Terugval hoort erbij. Je kunt wel leren hoe je er zo goed mogelijk mee om gaat.

Tijdens deze training duiken we in de theorie en praktijk van terugval en kijken we wat jij kan doen om samen met je cliënt/patiënt de terugval te voorkomen of zo kort mogelijk te houden.

LAAGDREMPELIG EN VISUEEL IN GESPREK OVER STOPPEN MET ROKEN

Als stoppen met roken coach die persoonlijke begeleiding biedt, ben je gewend gesprekken te voeren. Hierbij ga je uit van de principes van motiverende gespreksvoering en de zorgstandaard en richtlijn m.b.t. tabaksverslaving. Door je gesprekken visueel te maken, worden deze voor jezelf en jouw cliënt leuker en gemakkelijker.

De Stoppen met roken gesprekskaarten kun je gebruiken op verschillende momenten in jouw stoppen met roken begeleiding. In deze nascholing leer je als Stoppen met roken coach meer over de psychologie en gedragstheorie achter de zorgstandaard en richtlijn m.b.t. tabaksverslaving.

Je leert hoe je dit gestructureerd toepast in je gesprekken met aantrekkelijke visuele kaarten voor je cliënt als hulpmiddel.

E-LEARNING – LEEFSTIJL EENVOUDIG IN KAART BRENGEN EN BESPREKEN

Als zorgprofessional vervul je een belangrijke rol in het ondersteunen van patiënten bij het verbeteren van hun gezondheid. Je helpt patiënten om beter om te kunnen gaan met ziekte en gezondheidsproblemen. Een integraal onderdeel van deze ondersteuning is het erkennen en adresseren van leefstijlfactoren die invloed hebben op de gezondheid van patiënten.

Effectieve leefstijlbegeleiding begint met bespreken en in kaart brengen van belangrijke leefstijlfactoren. Dat is waar deze e-learning over gaat. Welke leefstijlfactoren en -richtlijnen zijn dat, en hoe breng je die op een snelle, eenvoudige manier in kaart? En wat als je nog wat verder wil kijken met je patiënt? Welke tools voor zelfmonitoring zijn er dan beschikbaar? Ook krijg je tips hoe je dit bespreekt met je patiënt en hoe je omgaat met het onrealistisch optimisme wat je bij veel patiënten ziet als het om hun eigen leefstijlgedrag gaat.

Een afwisselende e-learning van 2 uur met onder meer kennisclips en handige tools die je meteen in de praktijk kunt gebruiken. Over het bespreken en in kaart brengen van leefstijlgedrag van je patiënt. Nodig voor effectieve leefstijlbegeleiding van je patiënten zodat ze beter kunnen omgaan met (chronische) ziekte en de gevolgen daarvan.

AAN DE SLAG MET LEEFSTIJL IN DE GGZ

Er is veel aandacht voor leefstijl in de GGZ. Dat is ook logisch, want mensen met psychische problemen hebben een hoger risico op allerlei lichamelijke problemen waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Dit leidt tot een kortere levensverwachting en minder kwaliteit van leven. Naast factoren als medicatiegebruik speelt leefstijl een belangrijke rol hierbij.

Leefstijl is daarnaast ook belangrijk bij de preventie en behandeling van psychiatrische aandoeningen; de leefstijlpsychiatrie. In deze 3-daagse training leer je als GGZ-professional over de rol van leefstijl in de GGZ en hoe je daarmee in de praktijk aan de slag kunt gaan.

GROEPSCOACHING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE (GLI)

Deze 2-daagse training Groepscoaching (GLI) helpt je om de dynamiek in je groepen beter te ontwerpen en begeleiden zodat je deelnemer nog meer de kracht van de groep ervaart en jij ontspannen en met plezier voor de groep staat.

De gecombineerde leefstijlinterventie is een groepsinterventie. De kracht zit in de groep maar hoe haal je die kracht eruit? En hoe haal je de kracht uit iedere deelnemer?

Het coachen van een groep kent valkuilen, herken je er één?

 • Je vervalt in je coachrol: voor je het weet ben je in een diep gesprek met 1 van je deelnemers en kijkt de rest van de groep verveeld toe
 • De groepsgesprekken hebben weinig leerrendement: je probeert een gesprek in de groep op gang te krijgen maar deelnemers reageren niet in de richting die je voor ogen had
 • Je expertrol: Je merkt dat je in een wel-niet discussie raakt met een deelnemer over een leefstijlthema waar jij veel van weet

EVIDENCE-BASED LEEFSTIJLCOACHING

In de training Evidence-based LeefstijlCoaching leer je om jouw begeleiding en coaching te voeden met evidence-based gedragsveranderingstechnieken. Je leert over de achtergrond en psychologie van gedragsverandering. Ook leer je hoe je deze inzichten in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken.

Deze 2-daagse training is opgebouwd aan de hand van de onderwerpen van de Coachkaarten Positieve Leefstijlverandering. Deelnemers krijgen ook de beschikking over de coachkaarten, maar kunnen de opgedane kennis ook los daarvan toepassen in hun praktijk.

In het eerste deel van de training komen positieve gezondheid, de BRAVO- leefstijlgedragingen, de analyse en bewustwordingsfase, motivatie voor gedragsverandering en het formuleren van doelen aan bod. In het tweede deel komen de kloof tussen intentie en gedrag, de actiefase en het omgaan met terugval en weerstand aan bod.

Deze training is gebaseerd op honderden wetenschappelijke studies over gedrag, leefstijlverandering en psychologie. De vertaling naar hoe je dit in de dagelijkse praktijk op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier inzet in jouw begeleiding staat centraal.

LEEFSTIJLCOACHING BIJ KANKER

In de training LeefstijlCoaching bij kanker staat centraal hoe leefstijlcoaching een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker.

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Dit geldt ook voor de preventie van kanker, en voor mensen die kanker hebben (gehad). Leefstijlcoaching bij kanker heeft een positief effect op het beter aankunnen van de behandeling, het omgaan met de bijwerkingen van de behandeling en het herstel. Ook vermindert een gezonde leefstijl het risico op de terugkeer van de kanker.

In de periode 1990-2018 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mannen en vrouwen toegenomen. In diezelfde periode is ook de overlevingskans voor alle kankersoorten toegenomen.

De gevolgen hiervan zijn zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal-maatschappelijk van aard. Onder andere gewichtsproblemen, vermoeidheid en een verminderde conditie komen veel voor.

Onze materialen

 

 

Brickhouse