De kracht van de groep

kracht van de groep

De groep is meer dan een verzameling individuen

Werken in een groep kan een leefstijlverandering faciliteren. De gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht en obesitas is hier een voorbeeld van. De groep is meer dan een verzameling individuen. Mensen die in groepsverband een interventie volgen beïnvloeden elkaar op verschillende manieren:

  • Groepsleden hebben invloed op elkaars mening. Hoe iemand over iets denkt kan veranderen door andere meningen in de groep te horen.
  • Groepsleden geven elkaar sociale steun.
  • Het welzijn van groepsleden verbetert als ze zich verbonden voelen met elkaar en het gevoel hebben er bij te horen.
  • De groep kan aanjager zijn voor individuele acties van groepsleden.
  • De eigen effectiviteit van groepsleden wordt verbeterd doordat ze anderen zien die in actie komen en daarmee succes boeken.

Om tot de positieve effecten van een groep te komen is het wel van belang dat mensen zich kunnen identificeren met de groep.

Het voorbeeld van Tim

Tim doet mee met een gecombineerde leefstijlinterventie, met als doel om beter in z’n vel te zitten en af te vallen. Naast een aantal individuele gesprekken heeft hij groepsbijeenkomsten. Tim voelt zich verbonden met de groep, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat alleen al geeft hem een goed gevoel. Hoewel Tim eerst negatief stond tegenover het doen van ontspanningsoefeningen, heeft hij nu zijn mening bijgesteld. Een paar mensen in de groep vertelden dat ze daardoor beter met stress konden omgaan, waardoor ze zich vervolgens weer beter aan hun gezonde voornemens qua eten en bewegen konden houden.

Wat ook helpt is dat ze met de groep dingen afspreken die ieder voor zichzelf moet gaan doen. Deze week bijvoorbeeld ging iedereen onderzoeken welke sport- en beweegmogelijkheden er in de eigen woonomgeving waren. Tim denkt erover om weer lid te worden van de zwemclub en twee keer per week te gaan zwemmen. Kees, die ook in zijn groep zit, heeft dit ook gedaan en dat ging prima. Tim denkt bij zichzelf: ‘Als Kees dat kan, dan moet ik dat toch zeker ook kunnen?’

Natuurlijk loopt in werkelijkheid niet altijd zo gesmeerd en moet je als coach ook met de negatieve invloeden die in de groep kunnen ontstaan omgaan. Wil jij leren hoe je dit doet en hoe je optimaal de kracht uit een groep haalt? Kijk bij onze tweedaagse training Groepscoaching Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Bron

Tarrant M, Haslam C, Carter M, Calitri R, Haslam S.A. Social identity interventions. In : The handbook of behavior change, 2020. Eds: Hagger M.S. Cameron L.D., Hamilton K., Hankonen N., Lintunen T. Cambridge University Press.

Gerelateerde artikelen