Kwaliteitsregister Leefstijlcoaches

Bron BLCN

Registratieregeling Kwaliteitsregister Leefstijlcoaches

1.1 Registratie in Kwaliteitsregister
Alleen Leefstijlcoaches die lid zijn van de BCLN en een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach of het individuele accreditatieproces via TCI hebben doorlopen kunnen zich in dit kwaliteitsregister laten inschrijven. De BLCN heeft de leden die een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach of het individuele accreditatieproces bij de BLCN tot januari 2019 hebben doorlopen een verklaring toegestuurd. Met de originele BLCN verklaring is registratie mogelijk. Een aantal leden hebben een verklaring met aanvullende eisen ontvangen. De aanvullende eisen moeten vóór 1-1-2021 behaald zijn. Tevens moeten zij, bij inschrijving, de beroepscode onderschrijven.

1.2 Herregistratie
Om in het kwaliteitsregister ingeschreven te blijven staan vindt er elke 5 jaar herregistratie plaats. Deze herregistratie is alleen mogelijk indien de ingeschreven Leefstijlcoach in die vijf jaar aan de
kwaliteitscriteria heeft voldaan.

Download BLCN kwaliteitscriteria hier