MiddagSymposium Positieve leefstijlverandering 24 mei

Wat elke professional moet weten over gedragsverandering

Ook in het sociale domein en de ggz hebben professionals steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl van hun cliënten. Immers; een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. Dit kan een belangrijke basis bieden voor participatie en herstel.

Toch is het begeleiden en ondersteunen van cliënten richting een positieve leefstijlverandering vaak veel lastiger dan het lijkt. En staat u voor een flink aantal uitdagingen. Niet alleen is het belangrijk dat een cliënt gemotiveerd wordt, maar hij/zij moet ook echt zelf tot gedragsverandering overgaan. Naast de negatieve invloeden die een omgeving kan bieden (denk aan verleiding), is ook het voorkomen van terugval een punt van aandacht.

Deze middag vertelt u hier meer over. Niet in de laatste plaats is er aandacht voor het nieuwe toverwoord nudging. Hier gaat het om het beïnvloeden van iemands gedragskeuze en dit een duwtje in de goede richting te geven. Ook de BRAVO-leefstijlgedragingen (Bewegen, Roken, Alcohol, Voedingsconsumptie en Ontspanning) worden deze middag kort belicht.Tot slot leert u hoe u als professionals nudging kunt toepassen en ontwerpen.

Bij deelname krijgt u het boek Positieve leefstijlverandering (t.w.v. € 27,50), geschreven door Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom.

Sprekers 

Middagvoorzitter Wil Overtoom 
Directeur Brickhouse Academy

Prof. dr. Ingrid Steenhuis
Hoogleraar preventie aan de Vrije Universiteit

Drs. Everdien van der Leek
Diëtist en gezondheidswetenschapper 

Programma

12.30 uur – Inloop met koffie en thee 

13.00 uur – Opening middagvoorzitter
Wil Overtoom, Directeur Brickhouse Academy

13.20 uur – 4 uitdagingen bij een Positieve leefstijlverandering
Ingrid Steenhuis, hoogleraar preventie aan de Vrije Universiteit 
Er komt nogal wat kijken bij een positieve leefstijlverandering. De eerste uitdaging is motivatie. Maar ook als mensen gemotiveerd zijn, lukt het lang niet altijd om positieve intenties om te zetten in gedrag (uitdaging 2). Vervolgens werkt de omgeving vaak ongezond gedrag in de hand (uitdaging 3). De laatste uitdaging is om terugval in oude gewoonten te voorkomen (uitdaging 4). Tijdens deze lezing gaat Ingrid Steenhuis in op het proces van gedragsverandering en de bijbehorende uitdagingen.

14.00 uur – De grote Voedselverwarring
Drs. Everdien van der Leek, Diëtist en gezondheidswetenschapper 
Er is in deze tijd steeds meer voedselverwarring. Welke trends en hypes zijn er nu op voedingsgebied en hoe ga je er mee om?

14.30 – 15.00 uur – Pauze

15.00 uur – Een introductie: het wat en hoe van nudging 
Prof. dr. Ingrid Steenhuis
Nudging lijkt tegenwoordig wel het toverwoord als het gaat om gedragsverandering. Heel kort gezegd is nudging het beïnvloeden van (keuze)gedrag door een vriendelijk duwtje in de goede richting te geven. Mensen nemen bijvoorbeeld vaker de trap wanneer voetstappen op de grond leiden naar de trap in plaats van de lift. In bedrijfsrestaurants waar de gezonde keuze vooraan en volop in het zicht staat, kiezen mensen vaker gezond. In deze lezing introduceren we het concept nudging en bekijken we voorbeelden van effectieve nudge-strategieën. Hoe kun je een positieve leefstijl stimuleren door middel van nudging?

15.30 uur – Design your own Nudge 
Hoe kun je nudging toepassen in jouw werk? In kleine teams die we ter plekke formeren gaan we aan de slag om een nudge te ontwerpen.

16.00 uur – Discussie

16.30 uur – Borrel en nazit

Meer informatie over dit middagsymposium en het volledige programma vindt u op www.190118.logacom.nl 

Doelgroep: 

Gezondheidsprofessionals in zorg en welzijn (waaronder hulpverleners ggz, welzijn, zorg, in wijkteams, praktijkondersteuners huisarts, leefstijlcoaches, diëtisten, paramedici, trainers, psychologen etc.)

Deelnamekosten:

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 139,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Positieve leefstijlverandering, consumpties en borrel na afloop.