april 27, 2017

FAQ

Neem contact met ons op via info@leefstijlcoachacademy.nl

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je een HBO of WO vooropleiding hebben.

Na een vrijblijvend intakegesprek is het mogelijk om op een reservelijst te worden geplaatst. 

De opleiding kan worden gevolgd in Den-Bosch, Amsterdam en Naarden. Nieuwe plaatsen en groepen worden via onze website bekend gemaakt.

Er zijn twee verschillende accreditaties.

De opleiding is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) namens de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) erkend als Registeropleiding Post-HBO tot Leefstijlcoach. Ten tweede zijn we geaccrediteerd door de beroepsvereniging BLCN

Dat is zeker mogelijk. Als er meerdere deelnemers van een bepaalde beroepsgroep zijn dan kijken we naar mogelijkheden voor accreditatie. Mail naar info@leefstijlcoachacademy.nl.

Ja, er is een beroepsvereniging, de BLCN. De BLCN heeft een beroepsprofiel gemaakt voor de leefstijlcoach en accrediteert opleidingen tot leefstijlcoach. De LeefstijlCoach Academy is geaccrediteerd door de BLCN. Dit is in de toekomst van belang om voor vergoeding van verzekeraars in aanmerking te komen.

De opleiding is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in een gezonde leefstijl en die energie krijgen van het begeleiden van mensen naar een gezondere leefstijl. De opleiding kan uitstekend gevolgd worden door mensen met een verschillende HBO-beroepsachtergrond zoals: diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeut Cesar, praktijkondersteuners huisarts, verpleegkundigen, (toegepast) psychologen, sportprofessionals, coaches, HR-medewerkers, ARBO-medewerkers.

Vanaf januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijl Interventie welke door een geaccrediteerde leefstijlcoach gegeven kan worden opgenomen in het basispakket. Lees hier meer over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Ja, dat is mogelijk via info@leefstijlcoachacademy.nl voor de mogelijkheden.

Je kunt dan niet instromen in de opleiding tot leefstijlcoach. Wel kun je losse masterclasses volgen over gedragsverandering bij Brickhouse Academy. 

Voor fysiotherapeuten biedt Brickhouse Academy een apart nascholingsprogramma voor de GLI.

Vul het aanmeldformulier in. Vervolgens plannen we een telefonisch intakegesprek. Tijdens dat gesprek heb je de gelegenheid om eventuele vragen te stellen over de opleiding en bespreken we je vooropleiding. Daarna krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Pas wanneer je die hebt geretourneerd sta je ingeschreven. 

 

 

Na aanmelding doe je een aanbetaling van 350 euro. Vier weken voor aanvang van de opleiding moet het cursusgeld voldaan zijn. Het is mogelijk, op aanvraag, in termijnen te betalen. In dat geval dient de helft van het cursusgeld vier weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan en kan het resterende bedrag worden voldaan uiterlijk vier weken voor de eerste toets op lesdag 9.  

Deelname aan de toetsen is inbegrepen in het lesgeld. Mocht je een toets niet in één keer halen, dan kun je herkansen. Deelname aan een herkansing kost 95,-

Je kunt een toets 2 keer herkansen.

De dagopleidingen beginnen om 09.30 uur en stoppen om 16.30 uur. 

Er zijn 2 schriftelijke toetsen (halverwege en aan het eind van de opleiding), waarbij 50 meerkeuze vragen en 5 open vragen worden gesteld. Daarnaast moet je 2 studie-opdrachten uitwerken. De eerste betreft het begeleiden van een cliënt en hierop reflecteren, de tweede betreft het schrijven van een praktijkplan of een praktijkverbeterplan en hierover een korte presentatie geven.

Als je een opleiding volgt voor jouw werk, zijn de studiekosten voor een deel fiscaal aftrekbaar. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering van de af te dragen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) als hun medewerkers een opleiding volgen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- voor studiekosten met een drempel van € 250,-. Je mag jouw studiekosten en andere scholingsuitgaven vaak onder voorwaarden opgeven bij je belastingaangifte. Neem voor de actuele fiscale mogelijkheden contact op met je belastingadviseur of de belastingtelefoon 0800 – 05 43.

De modules worden niet 1 voor 1 afgehandeld, maar in een logische volgorde aangeboden. Wat je leert in de Module Gedragsverandering gebruik je bijvoorbeeld de keer erna bij de Module Coaching. We vinden het belangrijk dat de modules met elkaar samenhangen en geen losse onderdelen zijn.

Nee, je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een intakegesprek. Pas daarna vul je een inschrijfformulier voor de opleiding in en sta je ingeschreven.

De opleiding van de LeefstijlCoach Academy is geaccrediteerd door de BLCN. Samen met een officieel erkend HBO of WO diploma kun je je laten registreren als leefstijlcoach in het register van de BLCN. Meer informatie over het verplichte HBO- of WO diploma: https://www.blcn.nl/leden/verplicht-hbo-diploma/

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Lees hier meer over de GLI

CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie, net zo als Slimmer en Beweegkuur. In de toekomst worden nog meer interventies aangemerkt als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Om een gecombineerde leefstijlinterventie te mogen geven die vergoed wordt vanuit de zorgverzekering moet je als leefstijlcoach geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging (BLCN). Na het succesvol afsluiten van de LeefstijlCoach Academy kun je je (in combinatie met een HBO-diploma) laten registreren bij de beroepsvereniging. Iedere gecombineerde leefstijlinterventie kan vervolgens eisen stellen om het desbetreffende programma te kunnen uitvoeren. Voor CooL is de verplichting om een startinstructie te volgen van 1 dagdeel. Meer informatie hierover vind je op: www.leefstijlinterventies.nl/

Gebruik van gegevens dienen het volgende doel:

Bewaren van deelnemer gegevens ten behoeve van diplomering  
Gegevens van Alumni voor bij en nascholing
Gegevens van overige deelnemers voor het aanbod van diverse bij- en nascholingen

Verkrijgen van gegevens:

Middels een digitaal aanmeldformulier en/of inschrijfformulier worden emailadressen verzameld. Deze emailadressen worden na aanmelding gebruikt voor verzenden van opleidingsmaterialen.

De volgende gegevens worden door Brickhouse Academy vastgelegd:

NAW gegevens; naam adres woonplaats

Telefoonnummercontact met secretariaat
Geboortedatum, geboorteplaatsdiploma gegevens en ID gegevens
Emailcontact secretariaat, docenten, aanbod scholingen
Rekeningnummerdebet en credit opleidingskosten

Bewaar termijn gegevens:

Toetsuitslagen3 jaar
Persoonsgegevens3 jaar
Facturen7 jaar
  
  
  
  

Recht op inzage, correctie en verwijdering:

Desgewenst verstrekt Brickhouse Academy personen die schriftelijk of per mail een verzoek doet om inzage  van zijn/ haar Persoonsgegevens de benodigde gegevens. Voorafgaand aan het verzoek wordt een copy van de persoonsgegevens gevraagd.  Aan het inzage verzoek zijn de volgende kosten verbonden: € 15 per verzoek exclusief verzendkosten.

De deelnemer behoudt ten alle tijden het recht om op zijn verzoek de gegevens te laten verwijderen.

Hiertoe dient ook een schriftelijk verzoek worden in gediend.

Verzoek ter correctie van persoonsgegevens kunnen via mail worden verzonden. Bij twijfel zal copy van IDkaart gevraagd worden.

Beveiliging:

De website wordt beveiligd door het gebruik van SSL dit ziet u door het slotje, weergegeven in uw browser venster. Alle gegevens die worden uitgewisseld tussen onze server en uw computer zijn door deze beveiliging worden versleuteld. 

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig.  
In onze privacy verklaring staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen.

We streven ernaar om binnen één werkdag antwoord te geven op vragen en aanmeldingen. Check voor de zekerheid je SPAM folder mocht je nog geen antwoord hebben gehad.

De geschatte studiebelasting is 350 uur. Dit is inclusief de lesdagen. De werkelijke studiebelasting voor jou hangt ook af van kennis die je mogelijk al hebt op bepaalde gebieden, jouw eigen studietempo en hoe effectief je studeert. Gemiddeld ben je een dag met de opleiding bezig.

Nee, wij bieden geen verkorte opleiding aan.

Voor fysiotherapeuten biedt Brickhouse Academy een apart nascholingsprogramma voor de GLI.

Nee, wij verlenen geen vrijstelling voor onderdelen. Het programma is een samenhangend geheel, en niet als losse modules te volgen. Een aantal lesdagen zijn niet verplicht om te volgen (hoewel we het wel sterk aanraden). Daarbij geldt dat iedereen in alle onderdelen examen moet doen. Een diëtist bijvoorbeeld hoeft niet per sé de lesdagen over voeding bij te wonen, maar moet er wel examen in doen.

Het diploma wordt uitgegeven door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), en eenmalig verstrekt door Brickhouse Academy. Mocht je het diploma kwijt raken of een kopie nodig hebben voor registratie neem dan contact op met CPION.