april 27, 2017

Veelgestelde vragen

Neem contact met ons op via info@leefstijlcoachacademy.nl

Vul het aanmeldformulier in. Vervolgens plannen we een telefonisch intakegesprek. Tijdens het gesprek heb je de gelegenheid om inhoudelijke en of praktische eventuele vragen te stellen over de opleiding en bespreken we je vooropleiding. Daarna krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Pas wanneer je die hebt geretourneerd sta je ingeschreven.  

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je in het bezit te zijn van een officieel erkend hbo-, bachelor- of wo-diploma (van willekeurig vakgebied). Dit is tevens de eis van de beroepsvereniging van leefstijlcoaches (BLCN) om je na de opleiding te kunnen registreren als leefstijlcoach. 

Hoe herken je een officieel erkend hbo-diploma? 

  • op het diploma of getuigschrift staat: “Hoger Beroepsonderwijs” of een afkorting daarvan vermeld.
  • op het diploma staat vaak een verwijzing naar: “op grond van de in de artikelen 7.10 tot en met 7.14 en 16.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”

NB: Het artikelnummer kan verschillen. 

Twijfel je of jouw diploma officieel erkend is? Neem dan contact op met het opleidingsinstituut die het diploma heeft uitgegeven.

Wie zich wil aanmelden bij de beroepsvereniging BLCN op basis van een diploma van een geaccrediteerde opleiding, moet een officieel hbo- of wo-diploma kunnen tonen (willekeurige opleidingsrichting).

Hoe herken je een officieel erkend hbo-diploma? 

  • op het diploma of getuigschrift staat: “Hoger Beroepsonderwijs” of een afkorting daarvan vermeld.
  • op het diploma staat vaak een verwijzing naar: “op grond van de in de artikelen 7.10 tot en met 7.14 en 16.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”

Twijfel je of jouw diploma officieel erkend is? Neem dan contact op met het opleidingsinstituut van het betreffende diploma met de vraag of deze opleiding officieel erkend is op hbo-niveau.

Nee, je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een intakegesprek. Pas daarna vul je een inschrijfformulier voor de opleiding in en sta je ingeschreven.

Na een vrijblijvend intakegesprek is het mogelijk om op een reservelijst te worden geplaatst. 

De opleiding kan worden gevolgd in Amsterdam en Groningen

De dagopleidingen beginnen om 09.30 uur en stoppen om 16.30 uur. 

De opleiding van de LeefstijlCoach Academy is geaccrediteerd door de BLCN. Samen met een officieel erkend HBO of WO diploma kun je je laten registreren als leefstijlcoach in het register van de BLCN. Meer informatie over het verplichte HBO- of WO diploma: https://www.blcn.nl/leden/verplicht-hbo-diploma/

Aspirantlid worden bij de BLCN

Je kunt je tijdens de leefstijlcoach opleiding al aanmelden als aspirant lid. Dat geeft je de mogelijkheid om al tijdens je opleiding in contact te komen met collega’s en deel te nemen aan activiteiten. Zo groei je geleidelijk in je nieuwe vak.

Er zijn twee verschillende accreditaties.

De opleiding is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) namens de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) erkend als Registeropleiding Post-HBO tot Leefstijlcoach. Ten tweede zijn we geaccrediteerd door de beroepsvereniging BLCN

De modules worden niet 1 voor 1 afgehandeld, maar in een logische volgorde aangeboden. Wat je leert in de Module Gedragsverandering gebruik je bijvoorbeeld de keer erna bij de Module Coaching. We vinden het belangrijk dat de modules met elkaar samenhangen en geen losse onderdelen zijn.

De opleiding is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in een gezonde leefstijl en die energie krijgen van het begeleiden van mensen naar een gezondere leefstijl. De opleiding kan uitstekend gevolgd worden door mensen met een verschillende HBO-beroepsachtergrond zoals: diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeut Cesar, praktijkondersteuners huisarts, verpleegkundigen, (toegepast) psychologen, sportprofessionals, coaches, HR-medewerkers, ARBO-medewerkers.

De geschatte studiebelasting is 350 uur. Dit is inclusief de lesdagen. De werkelijke studiebelasting voor jou hangt ook af van kennis die je mogelijk al hebt op bepaalde gebieden, jouw eigen studietempo en hoe effectief je studeert. Gemiddeld ben je een dag met de opleiding bezig.

Er zijn 2 schriftelijke toetsen (halverwege en aan het eind van de opleiding), waarbij 50 meerkeuze vragen en 5 open vragen worden gesteld. Daarnaast moet je 2 studie-opdrachten uitwerken. De eerste betreft het begeleiden van een cliënt en hierop reflecteren, de tweede betreft het schrijven van een praktijkplan of een praktijkverbeterplan en hierover een korte presentatie geven.

Dat is zeker mogelijk. Als er meerdere deelnemers van een bepaalde beroepsgroep zijn dan kijken we naar mogelijkheden voor accreditatie. Mail naar info@leefstijlcoachacademy.nl.

Ja, naast de opleiding tot leefstijlcoach bieden we diverse door de BLCN geaccrediteerde trainingen aan. Kijk hiervoor op onze nascholingspagina’s.

Als Leefstijlcoach kun je je verdiepen in een 3-daagse Acceptance and Commitment Therapy training of 2-daagse LeefstijlCoaching bij Kanker training.  

Wil je als Fysiotherapeut Oefentherapeut een GLI uitvoeren? Volg dan de Basistraining LeefstijlCoaching. Deze is gericht op het bijscholen op de ontbrekende competenties voor Fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

We geven interactief onderwijs en gaan we aan op de lesdag met verschillende werkvormen in groepjes aan de slag. Het meekijken met een camera op een fysieke lesdag is niet mogelijk. Je kunt dan niet meedoen en zou dit ten kosten gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We geven ook interactief online onderwijs maar dan zijn de werkvormen hierop aangepast. 

Na aanmelding doe je een aanbetaling van 350 euro. Vier weken voor aanvang van de opleiding moet het cursusgeld voldaan zijn. Het is mogelijk, op aanvraag, in termijnen te betalen. In dat geval dient de helft van het cursusgeld vier weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan en kan het resterende bedrag worden voldaan uiterlijk vier weken voor de eerste toets op lesdag 9.  

Deelname aan de toetsen is inbegrepen in het lesgeld. Mocht je een toets niet in één keer halen, dan kun je herkansen. 

Nee, wij verlenen geen vrijstelling voor onderdelen. Het programma is een samenhangend geheel, en niet als losse modules te volgen. Een aantal lesdagen zijn niet verplicht om te volgen (hoewel we het wel sterk aanraden). Daarbij geldt dat iedereen in alle onderdelen examen moet doen. Een diëtist bijvoorbeeld hoeft niet per sé de lesdagen over voeding bij te wonen, maar moet er wel examen in doen.

Nee, wij bieden geen verkorte opleiding aan.

Voor fysiotherapeuten biedt Brickhouse Academy een apart nascholingsprogramma voor de GLI.

Je kunt dan niet instromen in de opleiding tot leefstijlcoach. Wel kun je losse masterclasses volgen over gedragsverandering bij Brickhouse Academy. 

Ja, er is een beroepsvereniging, de BLCN. De BLCN heeft een beroepsprofiel gemaakt voor de leefstijlcoach en accrediteert opleidingen tot leefstijlcoach. De LeefstijlCoach Academy is geaccrediteerd door de BLCN. Dit is in de toekomst van belang om voor vergoeding van verzekeraars in aanmerking te komen.

Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLIs die als bewezen effectief. zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Eén van die programma’s is het CooL programma. Dit is een programma dat uitgevoerd mag worden door leefstijlcoaches die in het register staan van de BLCN. Leefstijlcoaching in algemene zin wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 Lees hier meer over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Lees hier meer over de GLI

CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie, net zo als Slimmer en Beweegkuur. In de toekomst worden nog meer interventies aangemerkt als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Om een gecombineerde leefstijlinterventie te mogen geven die vergoed wordt vanuit de zorgverzekering moet je als leefstijlcoach geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging (BLCN). Na het succesvol afsluiten van de LeefstijlCoach Academy kun je je (in combinatie met een HBO-diploma) laten registreren bij de beroepsvereniging. Iedere gecombineerde leefstijlinterventie kan vervolgens eisen stellen om het desbetreffende programma te kunnen uitvoeren. Voor CooL is de verplichting om een startinstructie te volgen van 1 dagdeel. Meer informatie hierover vind je op: www.leefstijlinterventies.nl/

Ja, onder bepaalde voorwaarden kan dat. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met het UWV. Als scholing nodig is om ander werk te vinden betaalt het UWV mogelijk je opleiding en krijg je tijdelijk vrijstelling voor je sollicitatieplicht. Overleg met jouw contactpersoon/jobcoach bij het UWV of dat voor jou mogelijk is. Meer informatie over scholingsbudget van het UWV vind je op de website van het UWV: [link] Je kunt ook contact opnemen met onze opleidingscoördinator via info@leefstijlcoachacademy.nl

uwv leefstijlcoach academy

Gebruik van gegevens dienen het volgende doel:

Bewaren van deelnemer gegevens ten behoeve van diplomering  
Gegevens van Alumni voor bij en nascholing
Gegevens van overige deelnemers voor het aanbod van diverse bij- en nascholingen

Verkrijgen van gegevens:

Middels een digitaal aanmeldformulier en/of inschrijfformulier worden emailadressen verzameld. Deze emailadressen worden na aanmelding gebruikt voor verzenden van opleidingsmaterialen.

De volgende gegevens worden door Brickhouse Academy vastgelegd:

NAW gegevens; naam adres woonplaats

Telefoonnummercontact met secretariaat
Geboortedatum, geboorteplaatsdiploma gegevens en ID gegevens
Emailcontact secretariaat, docenten, aanbod scholingen
Rekeningnummerdebet en credit opleidingskosten

Bewaar termijn gegevens:

Toetsuitslagen3 jaar
Persoonsgegevens3 jaar
Facturen7 jaar
  
  
  
  

Recht op inzage, correctie en verwijdering:

Desgewenst verstrekt Brickhouse Academy personen die schriftelijk of per mail een verzoek doet om inzage  van zijn/ haar Persoonsgegevens de benodigde gegevens. Voorafgaand aan het verzoek wordt een copy van de persoonsgegevens gevraagd.  Aan het inzage verzoek zijn de volgende kosten verbonden: € 15 per verzoek exclusief verzendkosten.

De deelnemer behoudt ten alle tijden het recht om op zijn verzoek de gegevens te laten verwijderen.

Hiertoe dient ook een schriftelijk verzoek worden in gediend.

Verzoek ter correctie van persoonsgegevens kunnen via mail worden verzonden. Bij twijfel zal copy van IDkaart gevraagd worden.

Beveiliging:

De website wordt beveiligd door het gebruik van SSL dit ziet u door het slotje, weergegeven in uw browser venster. Alle gegevens die worden uitgewisseld tussen onze server en uw computer zijn door deze beveiliging worden versleuteld. 

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig.  
In onze privacy verklaring staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen.

We streven ernaar om binnen één werkdag antwoord te geven op vragen en aanmeldingen. Check voor de zekerheid je SPAM folder mocht je nog geen antwoord hebben gehad.

Om geaccrediteerd leefstijlcoach te worden volg je een door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) geaccrediteerde post-HBO opleidingen tot leefstijlcoach. Met een HBO-opleiding of een WO-opleiding en een diploma van een geaccrediteerde post-HBO opleiding tot leefstijlcoach kun je je registeren in het register van de BLCN. LeefstijlCoach Academy is een geaccrediteerde opleiding en na onze opleiding kun je je dus registreren bij de BLCN. Het voordeel van deze accreditatie is dat je verzekerde zorg kunt bieden zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie die vergoed wordt vanuit de basis ziektekosten verzekering.

Een leefstijlcoach begeleidt mensen naar een gezondere leefstijl. Het gaat hierbij vaak om de zogenaamde BRAVO-gedragingen: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Omgaan met stress. Het doel van de leefstijlcoach is om de ervaren positieve gezondheid te vergroten. De leefstijlcoach maakt daarbij gebruik van coachingstechnieken. Wij vinden het vanuit de LeefstijlCoach Academy heel belangrijk dat je jouw coaching doet vanuit bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken.

Iedereen die iets wil veranderen aan zijn leefstijl en daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken kan terecht bij de leefstijlcoach. Mensen die bij een leefstijlcoach komen willen vaak lekkerder in hun vel komen te zitten of zich fitter en energieker voelen. Mensen die willen afvallen worden ook begeleid door een leefstijlcoach en kunnen dit onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen vanuit de basis ziektekosten verzekering. Zij worden doorverwezen door een huisarts.

Nee, de titel leefstijlcoach is geen beschermde titel. Iedereen mag zich in principe leefstijlcoach (of sommige noemen zichzelf Life Coach), echter niet iedereen is geaccrediteerd leefstijlcoach. Dit word je alleen als je ingeschreven staat in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). LeefstijlCoach Academy is geaccrediteerd door de beroepsvereniging en leidt dus op tot geaccrediteerd leefstijlcoach.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het starten van een eigen leefstijlcoach praktijk ligt voor de hand. Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Een deel van de leefstijlcoaches gaat in dienst bij een organisatie. Afgestudeerden van de LeefstijlCoach Academy kwamen bijvoorbeeld al terecht bij defensie, de politie, of bij organisaties die zich focussen op gezondheidsbevordering op de werkplek. Daarnaast zijn er ook leefstijlcoaches die het combineren met hun eerdere beroep en bijvoorbeeld hun fysiotherapiepraktijk, personal trainingsbedrijf of kookstudio uitbreiden. Weer anderen zetten het in bij hun huidige werkgever zoals de gemeente, GGD of in een zorginstelling.

Lees hier een aantal verhalen van deelnemers aan de opleiding

KABIZ is de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren In de Zorg. Zij verzorgen in opdracht van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) de accreditatie en registratie van leefstijlcoaches.