Leefstijl en Corona maatregelen

Leefstijl volop in de belangstelling sinds de coronapandemie

De belangstelling voor leefstijl nam al toe. Met de komst van de coronacrisis is deze nog verder toegenomen. Al snel na aanvang van de pandemie viel op dat patiënten met overgewicht vaker op de intensive care terecht kwamen. Inmiddels hebben studies in binnen en buitenland aangetoond dat overgewicht een hoger risico geeft op een ernstiger ziektebeloop van een Covid19 infectie.

Dit was aanleiding voor de Rijksoverheid om een campagne gericht op leefstijl te starten: #alleensamen. Hierin worden adviezen gegeven om vaker te bewegen, minder alcohol te drinken, gezond te eten en te stoppen met roken.

Een veranderde situatie leidt tot een verandering in leefstijlgedrag

Door de coronamaatregelen en (gedeeltelijke) lock-downs is ons dagelijks leven veranderd. Dit leidt tot veranderingen in leefstijl, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Waar de één nu meer tijd heeft om gezond te koken, gaat de ander meer snacken uit verveling.

Onderzoek van de Universiteit Leiden laat zien wat er gebeurt als door het thuiswerken de grens tussen werk en privé vervaagt. Thuiswerkers hebben meer last van emotionele uitputting, wat leidt tot minder welzijn. Er zit ook een positieve kant aan: thuiswerkers ervaren meer autonomie. Autonomie is één van de psychologische basisbehoeften en dus een belangrijke voorwaarde voor welzijn.corona leefstijlcoach academy

Leefstijl speelt op twee manieren een rol. Enerzijds is het negatieve effect van de vervaagde grenzen minder groot bij mensen die een gezonde leefstijl hebben. Hier kun je dus zeggen dat een gezonde leefstijl beschermt. Anderzijds zagen de onderzoekers dat door het thuiswerken een gezonde leefstijl op de tocht staat. Een kwart van de ondervraagden sliep slechter, 40% gaf aan minder te bewegen, en een derde nam minder tijd om te ontspannen. Het thuiswerken had voor een kwart van de ondervraagde mensen een positief effect op eten: zij gaven aan gezonder te zijn gaan eten.

Ook ander onderzoek laat hetzelfde beeld zien: door coronamaatregelen bewegen we minder en slapen we minder goed. Qua eten zijn er zowel positieve als negatieve veranderingen.

Positieve én negatieve veranderingen in eten

Het Voedingscentrum heeft op een rijtje gezet wat er tijdens de eerste en tweede golf corona veranderd is in het eetpatroon. Een ruime meerderheid van de mensen gaf aan dat er helemaal niet zoveel is veranderd in hun eetpatroon. Een klein deel was gezonder gaan eten. De belangrijkste redenen hiervoor: je weerstand willen vergroten en willen werken aan je gezondheid. Een klein deel was juist ongezonder gaan eten. Redenen hiervoor zijn dat er thuis meer verleidingen zijn, meer eetmomenten en uit stress of verveling meer gaan eten.

Coronakilo’s?

Hoe zit het met de beruchte coronakilo’s? Uit gegevens van zowel het Voedingscentrum als het RIVM blijkt inderdaad dat er een groep mensen is die zwaarder is geworden sinds het begin van de coronacrisis. Er is echter ook een (kleinere) groep mensen die juist is afgevallen. Interessant is een kleine groep mensen (5% van de ondervraagden) die het Voedingscentrum in haar onderzoek vindt. Deze mensen zeggen eerst te zijn aangekomen in lichaamsgewicht tijdens de coronacrisis, maar daarna weer te zijn afgevallen tot hun oude gewicht. 

Aanpassen aan de nieuwe situatie

De weliswaar kleine groep mensen die eerst in gewicht toenamen, maar daarna toch weer afvielen is interessant omdat zij zich kennelijk konden aanpassen aan hun nieuwe  situatie. Een Spaanse studie laat dit ook zien. In het begin van de Spaanse lockdown verslechterde de leefstijl. In de loop van de lockdown was er echter ook weer een lichte verbetering te zien. Dat gold voor bewegen, groente- en fruit consumptie, roken, alcoholgebruik en slapen. Schermgebruik (en dus veel zitten) verbeterde niet en was toegenomen.

Leefstijl blijvend aandacht nodig

Al met al genoeg redenen dus om blijvend veel aandacht te besteden aan leefstijl. Enerzijds om de risico’s zo klein mogelijk te maken, en anderzijds om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de gevolgen van een veranderde situatie. Juist in een veranderende situatie liggen aangrijpingspunten om nieuwe, gezonde gewoontes te ontwikkelen.

Vind je het leuk om mensen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes? Kijk dan eens bij het opleidingsprogramma van de opleiding tot leefstijlcoach, of één van de nascholingen.

Bronnen