september 10, 2019

Basistraining LeefstijlCoaching fysiotherapie (GLI)

Inhoud en programma

De basistraining LeefstijlCoaching fysiotherapie is gericht op het bijscholen op de ontbrekende competenties voor fysiotherapeuten om een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) uit te kunnen voeren. Deze competenties zijn het :

  • Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie; 
  • Beoordelen van een individueel voedingspatroon en het geven van voedingsadvies; 
  • Beoordelen van een individueel slaappatroon en hierop adviseren;
  • Toepassen en meenemen van ontspanning in relatie tot leefstijl. 

De training is gebaseerd op de geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach van Brickhouse Academy: LeefstijlCoach Academy.

Basistraining Fysiotherapie GLI

De training bestaat uit vijf dagen

Dag 1: Positieve gezondheid en interventies voor leefstijlverandering 1

Op de eerste dag wordt stilgestaan bij het concept positieve gezondheid en de verschillende pijlers van positieve gezondheid. Vervolgens wordt ingegaan op de motivatie voor een leefstijlverandering en hoe je de motivatie kunt versterken. Dit gebeurt onder meer aan de hand van verschillende theorieën van gedragsverandering

Dag 2: Interventies voor leefstijlverandering 2 en Omgaan met terugval

Op de tweede dag gaan we verder met interventies voor leefstijlverandering. We staan stil bij de kloof tussen intentie en gedrag, en welke interventies je kunt toepassen om die kloof kleiner te maken. Hierbij wordt weer gebruikgemaakt van evidence-based gedragsveranderingstheorieën. Ook is er aandacht voor de analyse van terugval en interventies om terugval zoveel mogelijk te voorkomen/er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Dag 3: Voeding 1

Op de derde lesdag staat voeding centraal en wordt de voedingsleer behandeld: macro-nutriënten en het rekenen met (energetische waarde van) macronutriënten en  micronutriënten. Ook wordt ingegaan op diverse antropometrische methoden, cholesterolwaarden, bloedglucosewaarden, het effect van voeding op ziekte, gezondheid en hormonale veranderingen, en de darm-hersen-as. Deze dag geeft je de basis voor het kunnen geven van een goed onderbouwd voedingsadvies, waar op lesdag 4 wordt ingegaan.

Dag 4: Voeding 2

Ook op de vierde lesdag staat voeding centraal. De voedingsrichtlijnen komen aan bod, evenals bekende voedingspatronen en diëten. We bespreken welke methoden er zijn om de voedingsinname vast te stellen, en je leert het voedingsdagboek toepassen en analyseren.   Na deze dag kun je gezonde en ongezonde kenmerken aanwijzen in het voedingspatroon van iemand en kun je iemand hierop adviseren. Ten slotte wordt er ingegaan op feiten en fabels over voeding en afvallen leer je deze als professional te beoordelen en dit evidence-based terug te koppelen naar de patiënt.

Dag 5: Vitaliteit, slaap, ontspanning en stress

De vijfde lesdag wordt besteed aan vitaliteit (wat is dat en welke interventies kun je toepassen om de lifebalance te verbeteren); het belang van ontspanning en een goed slaappatroon (wat is een gezond slaappatroon, hoe vraag je het slaappatroon goed uit, en wat zijn adviezen ter verbetering van de slaaphygiëne); en stress (wat gebeurt er bij stress in het lichaam en welke interventies kun je inzetten bij stress)

Certificaat

Er zal geen toetsing plaatsvinden.
Er is wel een verplichte aanwezigheid en er wordt actieve inbreng tijdens de lesdagen verwacht. Na afloop ontvang je een certificaat en worden nascholingspunten toegekend.

Investering

Neem contact met ons op voor in-company mogelijkheden. Tijdsinvestering:; Naast je aanwezigheid op de verplichte lesdagen wordt er verwacht dat je deze voorbereidt door middel van het lezen van literatuur. De nascholing bestaat uit 30 contacturen (lesdagen) en 28 zelfstudie-uren.

Accreditatie

De nascholing is erkend door de Erkenningscommissie Scholingsaanbod GLI van het  KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Tevens geaccrediteerd voor 30 nascholingspunten door het  Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KNGF) en 48.5 punten voor Oefentherapeuten (VvOCM). Brickhouse is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling.

Doelgroep

Gediplomeerde fysiotherapeuten, aangesloten bij het KNGF/Keurmerk Fysiotherapie en werkzaam in de 1e of 2e lijn, die de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) willen aanbieden.

Maak kennis met de docenten

Ingrid Steenhuis
Ingrid Steenhuis
Wil Overtoom Directeur Academy
Wil Overtoom
Linda Hogervorst
Linda Hogervorst
fam te Poel leefstijlcoach Academy
Fam te Poel

Inschrijven

Neem contact met ons op voor in-company mogelijkheden

Open (individuele) inschrijvingen zijn momenteel niet mogelijk.

Wil je de volledige opleiding tot geaccrediteerde leefstijlcoach volgen? klik dan hier